Priemyselno-Inovačný klaster Bodva

Členovia klastra

Asian Innovation Hub, o.z.

TIVAJ, s.r.o.

DSVV, s.r.o.

Echo media s.r.o.

ADLUB, s.r.o.

Pridružení členovia

ARC-CAMRIC, University of Toyama
3190, Gofuku, Toyama, 930-8555, JAPAN;
Director: prof. Toshyia Shibayanagi
Stredná odborná škola agrotechnická
Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou, Slovakia
V mene ktoréj koná riaditeľ: Ing. Štefan Szciranka

Stratégia klastra

Hlavným predmetom činnosti združenia je podporiť inovácie a produktivitu, s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti doma aj v zahraničí. S cieľom mieriť na ázijský trh pre inovácie; čo súvisí s mierou spolupráce, ktorú mal každý zo zakladajúcich členov klastra počas svojej profesionálnej kariéry s krajinami, ktoré patria medzi najinovatívnejšie ekosystémy v regióne východnej Ázie: Singapur (Enterprise Singapore), Japonsko (ARC-CAMRIC), Južná Kórea (KOTRA), Vietnam (HUST), Čína (Changzhou Science and Technology Bureau a Changzhou Productivity Promotion Center).

Milestones

Hlavný cieľ: Podpora inovácií a zvýšenie konkurencieschopnosti.

Čiastkové ciele:

1. Výskum, vývoj a inovácie, a technologického transfer do miestnych podnikov v Moldave nad Bodvou (okres Košice okolie), ktoré zahŕňajú použitie progresívnych materiálov a technológií, produkčných metód a funkčných komponentov pomocou obnoviteľných zdrojov energií za vzniku digitálnych továrni.

2. Informačná, poradenská, konzultačná, publikačná, vydavateľská a edičná činnosť;

3. Vyššia miera internacionalizácie.

4. Zvýšenie miery implementácie do medzinárodnej spolupráce.

5. Príprava certifikácie Klastra podľa európskych štandardov.


Representation of institutions in the transfer of materials for local and international cooperation in the field of innovation, research and technology transfer to local companies (manufacturing companies), through the use of advanced materials, production methods and functional components.

Main aims to encourage regional (Slovakian) decision-makers to increase their collaboration and partnering within the most advanced innovation ecosystems in the world. Europe needs more partnering with collaborative power, creative thinking, eco-systems thinking, synthesis, and a stronger focus on outcomes and impact.

Support the creation of international joint laboratories, focusing on the sharing of existing research and technological infrastructure, know-how and results of research and development, innovation and technology transfer and joint implementation of projects.


To become a unifying element of innovative development of Asian investors in the EU area Simplify funding for innovation support projects and their implementation Linking and representing the legitimate interests of Asian investors with innovation potential Creating innovative know-how in terms and conditions of EU Building a positive image of Slovakia in the greatest innovators environment Mapping of new opportunities in the field of innovations  Networking of relevant innovation actors  Formulation of innovative analytical, scientific and professional theses to encourage sustainability innovation Stimulate and building friendship and mutual understanding between the most innovative countries and the Slovak Republic Participation in the creation of national policies in the field of innovation to increase the overall innovation-driven growth in the Slovak Republic


Organizations and partners with whom we had the honor to collaborate:

Contact Us

If you have any questions or requests, do not hesitate to contact us.